NVM tekeningen

Per 1 januari 2014 is Media Primair (MP) aangesteld als Hoofddistributeur en Wederverkoper van de modelbouwtekeningen en -boeken van het NVM Tekening Archief (TA). 
Op 16 december 2014 heeft MP een nieuwe webshop gelanceerd, die de oude webwinkel van het TA, die op deze site stond, vervangt.

 

Voortaan kunt U de tekeningen dus rechtstreeks bestellen via 
modelbouwtekeningen.nl.

NVM tekeningen